Datblygwyd y wefan gan
Technoleg Taliesin Cyf.

Taflenni


Gyda’n gwasg Komori 5 lliw a’n peiriant plygu cyflym HB Prestige Fold Net gallwn gynnig prisiau da am argraffu taflenni o bob math. Rydym wedi cynhyrchu taflenni twristaidd i rai o brif atyniadau'r wlad mewn niferoedd hyd at 2 filiwn. Er mai A4 gyda dau blygiad yw’r maint mwyaf cyffredin, gallwn argraffu taflenni mewn unrhyw faint a chydag hyd at chwech o blygiadau. Gofynnwch am gyngor a samplau i chi eu hystyried.

Mae ein prisiau yn cynnwys cludiad am ddim i unrhyw ran o Gymru.

Enghreifftiau  o daflenni wedi'u hargraffu gan Y Lolfa

Enghreifftiau o daflenni wedi'u hargraffu gan Y Lolfa