Datblygwyd y wefan gan
Technoleg Taliesin Cyf.

Hunan gyhoeddi

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o argraffwyr, mae gan Y Lolfa 45 mlynedd o brofiad o gyhoeddi - profiad yr ydym yn falch i'w rannu ag awduron sydd am fentro cyhoeddi eu hunain, neu dros gymdeithas, mudiad neu sefydliad. Gallwn eich cynghori ar bob rhan o'r broses gyhoeddi.

Golygu - Mae gennym chwe golygydd profiadol sy'n gallu golygu eich gwaith yn greadigol ac yn destunol.

Dylunio - Bydd ein dylunwyr yn sicrhau bod safon y testun a'r lluniau gystal ag unrhyw un o gyhoeddiadau'r Lolfa ei hun. Gallant hefyd ddylunio clawr deniadol i chi.

Argraffu a rhwymo - Gallwn argraffu a rhwymo llyfrau ym mhob dull: â glud, wedi'u styffylu neu winio, neu mewn rhwymiad sbeiral neu glawr caled.

Storio - Gyda dau warws eang, gallwn storio llyfrau i chi am bris rhesymol iawn.

Cyngor - Yn bwysicach na dim, gallwn gynnig cyngor awdurdodol ar bob elfen o'r cynhyrchu, gan gynnwys prisio a dosbarthu, marchnata a hyd yn oed gael rhif ISBN. Codwch y ffôn i drefnu sgwrs i drafod eich anghenion.

Yn ogystal ag argraffu eich llyfr, fe allwn ni hefyd, wrth gwrs, ei gyhoeddi drosoch! Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.