Datblygwyd y wefan gan
Technoleg Taliesin Cyf.

Gwasanaeth dylunio


Mae ein llyfrau ein hunain yn dangos, gobeithio, y sylw a rown ni i ddylunio da a chlir. Mae ein dylunwyr yn arbenigo mewn dylunio llyfrau a chloriau, ac mae ganddynt brofiad arbennig o ddylunio dwyieithog a delio â gwaith lliw. Pam lai, felly, eu defnyddio nhw ar gyfer eich gwaith chi?

Gyda chwe golygydd hefyd ar y staff, gallwn hefyd gynnig gwasanaeth golygu cyflawn -- gyda'r gorau yng Nghymru! Mae gennym hefyd berthynas dda â rhai dylunwyr lleol, yr ydym yn eu defnyddio ar gyfer prosiectau arbennig.

Prisir gwaith dylunio a golygu ar wahân i'r argraffu.


Enghreifftiau o waith dylunio'r Lolfa

Enghreifftiau o waith dylunio'r Lolfa