Datblygwyd y wefan gan
Technoleg Taliesin Cyf.

Cyflwyno ffeiliau

Rydym y croesawu ffeiliau PDF cywir, ond mae'n saffach weithiau i 'bacedu' neu 'gasglu'r' gwaith allan o'ch rhaglen. Mae hyn yn rhoi'r ffeiliau gwreiddiol (lluniau a ffontiau) i ni, rhag ofn bydd problemau.

Rydym yn derbyn gwaith o'r rhaglenni mwyaf poblogaidd sef InDesign a Quark ar lwyfannau Mac a PC ond hefyd allan o Word, Publisher, Pagemaker, Freehand a Corel Draw - ond falle bydd cost ychwanegol i baratoi'r ffeiliau yma ar gyfer argraffu.

Pwyntiau i'w cofio wrth gyflwyno unrhyw waith ar gyfer argraffu:
pob llun lliw i fod yn bedwar lliw (CMYK, nid RGB);
dylai ansawdd y lluniau fod yn 300 dpi;
defnyddiwch ffontiau Postscript neu Opentype (gyda llaw, gallwn roi ffontiau Cymraeg am ddim i chi);
rhowch 5mm o gwmpas y dudalen ar gyfer 'gwaedu';
dylai'r marciau crop fod 6mm i ffwrdd o'r dudalen.

Gallwch anfon unrhyw ffeil hyd at 8Mb fel atodiad e-bost. I anfon ffeiliau mwy, defnyddiwch wefan 'Sendit' - manylion gan .